menu dblex
4söla
5sinka
uppta
6hindra
7förhala
försena
8avlägsna
försinka
sabotera
9kvarhålla
obstruera
retardera
uppehålla
uppskjuta