menu dblex
6glömma
7förbigå
8försumma
ignorera
ringakta
9negligera
underlåta
uraktlåta
vårdslösa
10åsidosätta