menu dblex
4mall
plan
5regel
tablå
6formel
modell
stomme
system
tabell
utkast
7diagram
förlaga
mönster
ordning
program
ritning
skelett
timplan
8blankett
formulär
förebild
matsedel
översikt
9tidtabell
10dagordning
läsordning
11disposition
grundlinjer
12föreskrifter
13arbetsordning
17undervisningsplan
18förhållningsregler