menu dblex
3dra
trä
4bära
köra
leda
5blåsa
draga
driva
färja
följa
föras
hålla
locka
lotsa
lyfta
länka
ratta
rikta
sköta
styra
sälja
sätta
6anföra
bringa
flotta
flytta
forsla
frakta
handha
hjälpa
införa
inneha
nyttja
skeppa
skjuta
skriva
ställa
störta
svinga
7bogsera
förestå
förleda
hantera
lansera
ledsaga
medföra
placera
uppgöra
8befordra
dirigera
framföra
försälja
försätta
leverera
navigera
saluföra
9eskortera
förflytta
lagerföra
manövrera
saluhålla
uppskriva
10fortplanta
fortskaffa
kommendera
12transportera