menu dblex
2di
3dia
käk
mat
4amma
avla
bete
bord
bröd
bära
diet
född
föla
göda
kaka
kost
mata
nära
spis
5foder
färja
födas
grisa
kalva
killa
lamma
skapa
valpa
yngla
6alstra
bringa
fostra
furage
kläcka
måltid
näring
orsaka
taffel
7bespisa
brödbit
livnära
uppföda
utfodra
utspisa
8bärgning
framföda
födoämne
förlösas
kosthåll
proviant
9framkalla
förlossas
förorsaka
förtäring
livsmedel
tillskapa
uppehälle
välfägnad
10frambringa
underhålla
åstadkomma
12näringsmedel
13livsuppehälle