menu dblex
4elak
oren
sjuk
usel
5dålig
falsk
ojust
skämd
unken
6abnorm
farlig
morbid
vådlig
7anfrätt
hektisk
illojal
kvalmig
pervers
sjuklig
skadlig
snuskig
8instängd
mefitisk
olämplig
osanitär
9förpestad
förvriden
ohälsosam
stinkande
svårsmält
10depraverad
fördärvlig
ohygienisk
11hälsofarlig
hälsovidrig
hälsovådlig
motbjudande
naturvidrig
12naturstridig
17sjukdomsalstrande