menu dblex
4syna
5fråga
pröva
7förhöra
granska
tentera
utfråga
8bestämma
9analysera
skärskåda
undersöka
11artbestämma