menu dblex
2
ta
4ernå
5motta
undfå
uppnå
vinna
6skaffa
skörda
7bekomma
hembära
mottaga
uppbära
utverka
åtnjuta
8erhållas
förvärva
9vidkännas