menu dblex
4kamp
kris
5brott
nyans
spets
stick
uttal
valör
6accent
avfall
bismak
krydda
reflex
ruptur
schism
7böjning
dialekt
glitter
jäsning
skimmer
8oenighet
spegling
söndring
tvedräkt
övergång
9avvikning
fiendskap
skiftning
10infraktion
refraktion
splittring
11motsättning
12ljusbrytning
smaksättning
15avståndstagande