menu dblex
4larv
6dumhet
oskuld
7dårskap
8enkelhet
fånighet
naivitet
9menlöshet
oförstånd
ovetenhet
10fjollighet
fåvitskhet
puerilitet
stupiditet
11barnslighet
dåraktighet
enfaldighet
fåraktighet
12godtrogenhet
inskränkthet
lättrogenhet
narraktighet
13andefattigdom
omdömeslöshet
14oskuldsfullhet
15omisstänksamhet