menu dblex
4kläm
5tyngd
6accent
aplomb
energi
skärpa
7tonvikt
8betoning
10eftertryck
tyngdpunkt
11framhävande
12förstärkning
14känsloladdning