menu dblex
4kärv
real
torr
5reell
solid
6nykter
sansad
7faktisk
frasfri
konkret
neutral
oväldig
positiv
rättvis
verklig
8måttfull
objektiv
praktisk
prosaisk
sakenlig
9behärskad
materiell
10fantasilös
lidelsefri
opersonlig
oromantisk
pragmatisk
realistisk
11funktionell
handgriplig
reflekterad
vederhäftig
12affärsmässig
13ändamålsenlig
14besinningsfull
16funktionalistisk