menu dblex
3näs
5löfte
6edgång
7hädelse
svordom
svärord
8kraftord
9edsansvar
försäkran
landtunga
11bekräftelse
besvärjelse
förbannelse
förbindelse
12kraftuttryck