menu dblex
3eld
4gass
glöd
hets
iver
5brand
glöda
hetsa
ilska
kvalm
vrede
värma
värme
6blossa
brinna
bränna
flamma
sticka
7lidelse
passion
solgass
ursinne
8eldighet
9entusiasm
hetsighet
häftighet
livlighet
otålighet
svallning
10hänförelse
intensitet
livfullhet
temperatur
våldsamhet
överilning
11förbittring
temperament
upphetsning
14lidelsefullhet