menu dblex
5aktiv
vital
6rörlig
7driftig
kraftig
rivande
våldsam
8effektiv
energisk
expansiv
explosiv
impulsiv
intensiv
9brinnande
kraftfull
10företagsam
utåtriktad
12initiativrik
13exspiratorisk
självverkande
16handlingskraftig
temperamentsfull
18utvecklingskraftig