menu dblex
3tag
4hand
5anlag
grepp
6talang
teknik
9fallenhet
händighet
lyhördhet
11skicklighet
15fingerfärdighet