menu dblex
3ide
rus
4koma
sömn
vila
5sopor
trans
6narkos
7letargi
nirvana
slummer
8domnande
dåsighet
9avdomning
bedövning
somnolens
10vintersömn
11försoffning
halvslummer
13medvetslöshet