menu dblex
3mål
syn
4korn
åsyn
5syfte
visir
6avsikt
utsikt
7diopter
synfält
synhåll
traktan
8synkrets
9blickfält
riktmedel
siktpunkt
ögonmärke
11betraktande
13siktanordning
14siktinrättning