menu dblex
3nys
4dill
drav
goja
prat
5bosch
dynga
guano
skräp
snack
snusk
tjafs
trams
6smörja
strunt
7nonsens
8dumheter
persilja
10rappakalja
struntprat
11gallimatias