menu dblex
5gynna
yttra
6stryka
7anlägga
berätta
framdra
sträcka
9framlägga
marschera
10framflytta