menu dblex
3kap
rån
räd
4drag
grej
knep
puts
stöt
5trick
6anfall
myteri
putsch
revolt
spratt
streck
7företag
inbrott
manöver
tilltag
vågspel
9bedrägeri
stöldkupp
vågstycke
10köpenickad
omvälvning
revolution
schackdrag
11köpenickiad
spekulation
12överraskning
överrumpling
13upprorsförsök