menu dblex
3akt
4brev
5intyg
6diplom
papper
skrift
urkund
8handling
9aktstycke
skrivelse
10handskrift
instrument
källskrift
manuskript
12verifikation
13arkivhandling
rättshandling