menu dblex
5strid
7olikhet
8skillnad
9deviation
differens
spridning
särgående
10motsägelse
åtskillnad
11motsättning
13skiljaktighet
20meningsskiljaktighet