menu dblex
4hopp
6apropå
exkurs
inpass
7avbrott
utflykt
8parentes
9avvikelse
utvikning
10avstickare
12digressioner
17associationsflykt