menu dblex
6färdig
8utmattad
utslagen
9omtöcknad
vacklande
12vimmelkantig