menu dblex
4vers
5lemma
lösen
maxim
motto
6paroll
slogan
7deviser
sentens
slagord
valutor
8inskrift
valspråk
10tänkespråk
överskrift
11inskription