menu dblex
5bonus
6avgift
7procent
tantiem
8avlöning
9provision
10ersättning
vinstandel
12upphovsvinst