menu dblex
6avgöra
fixera
7utstaka
8begränsa
bestämma
motivera
9designera
12predestinera
predisponera
13förutbestämma