menu dblex
determinera
verb
bestämma
predestinera
förutbestämma
designera
predisponera
fixera
begränsa
avgöra
motivera
utstaka

Alla synonymer går att klicka på.