menu dblex
5dålig
osund
skämd
6rutten
7förvänd
lastbar
osedlig
pervers
8förskämd
sedeslös
vanartig
9amoralisk
fördärvad
omoralisk
10oanständig
11degenererad
perverterad
13demoraliserad