menu dblex
5delta
klyva
skära
6avdela
avmäta
indela
singla
skifta
skilja
stycka
söndra
tudela
7avstava
fördela
gradera
halvera
skingra
uppdela
upplösa
8dividera
instämma
splittra
särlägga
9partagera
särskriva
tranchera
10sönderdela
11repartisera
sympatisera
14decentralisera