menu dblex
7diktion
svammel
8föredrag
haranger
10frasmakeri
recitation
uppläsning
utgjutelse
välläsning
11framsägning
utgjutelser
13deklamationer