menu dblex
2
4avta
kola
utdö
5dödas
falla
gulna
sluta
somna
stupa
tvina
6avlida
förgås
kvävas
mattas
minska
sjunka
tystna
vandra
vissna
7avsomna
förnöta
insomna
krepera
omkomma
slockna
8avrättas
avslumra
förintas
förtorka
förtvina
9förblekna
förklinga
försvagas
försvinna
förvissna
hemkallas
hädanfara
10förolyckas
11hädankallas