menu dblex
4döva
kuva
kyla
söva
tona
5förta
hejda
hämma
kväsa
kväva
lugna
lätta
motta
sakta
styra
sänka
tygla
tysta
tämja
6avkyla
bedöva
blidka
bromsa
dämpas
hindra
hyscha
lindra
mildra
minska
skevra
skugga
skymma
släcka
stilla
stoppa
stäcka
stävja
svalka
7besegra
beslöja
förslöa
utjämna
8behärska
betvinga
försvaga
moderera
nedtysta
patinera
reducera
stompera
åtstrama
9fördunkla
förmildra
förminska
modifiera
sordinera
temperera
övervinna
10vingklippa
11ljudisolera
undertrycka
13avdramatisera