menu dblex
8fientlig
motvalls
10genstörtig
motsträvig
uppstudsig
12stridslysten
13oppositionell