menu dblex
4resa
5bygga
skapa
7utvidga
8uppbygga
10framställa
magasinera
organisera
11konsolidera