menu dblex
3bry
4blyg
fast
flat
6osäker
rådlös
ställd
7bestört
generad
perplex
skamsen
snurrig
8besvärad
förlägen
9förvirrad
villrådig
10förbryllad
handfallen
11konfunderad