menu dblex
3hus
4koja
5hydda
pörte
stuga
tjäll
7åbojord
8boställe
lantgård
lägenhet
9backstuga
torpstuga
10lantställe
sommarnöje
12sommarbostad
sommarställe