menu dblex
2dy
4slam
sump
5drägg
grums
6avfall
8fällning
residuum
sediment
återstod
9avlagring
10avsättning
bottenfall