menu dblex
4djup
5enorm
7ofarbar
omätlig
otrolig
8bråddjup
gränslös
omättlig
otänkbar
11outgrundlig
12avgrundsdjup
underminerad