menu dblex
4scen
7missöde
tillbud
8händelse
störning
9stöttning
14biomständighet
olyckshändelse
sammanstötning