menu dblex
3hår
man
sup
4päls
ragg
tagg
5agnar
skägg
tagel
7morrhår
9skäggstrå