menu dblex
2id
3nit
4iver
möda
5drift
ävlan
6energi
omsorg
7idoghet
raskhet
strävan
ävlande
8ambition
9aktivitet
flitighet
trägenhet
10arbetsiver
assiduitet
ihärdighet
11arbetsamhet
strävsamhet
13oförtrutenhet
16arbetsintensitet