menu dblex
6rabiat
7absolut
bländad
ensidig
partisk
planlös
skumögd
slavisk
synsvag
tanklös
8mekanisk
okritisk
slumpvis
solblind
9ableptisk
förflugen
förvillad
kritiklös
obeveklig
omedveten
omtöcknad
synskadad
10avsiktslös
förblindad
förstockad
hänsynslös
oförnuftig
starrblind
stockblind
11oberäknelig
oförstående
13besinningslös