menu dblex
3seg
4fast
trög
5katig
6envist
ettrig
stursk
tjurig
tredsk
trilsk
7enveten
ihärdig
istadig
obändig
oböjlig
okuvlig
omöjlig
orörlig
ovillig
8enträgen
ihängsen
intensiv
nackstyv
obstinat
orubblig
pockande
styvsint
trilsken
uthållig
9dogmatisk
doktrinär
ihållande
ihängande
illbattig
oresonlig
påstridig
påståelig
åsneaktig
10egensinnig
förstockad
genstörtig
hårdnackad
motstridig
motsträvig
obotfärdig
omedgörlig
persistent
självrådig
smalspårig
styvnackad
ståndaktig
tredskande
viljestark
11halsstarrig
motspänstig
påträngande
sammanbiten
tjurskallig
12efterhängsen
framhärdande
trindskallig
13oefterrättlig
rättshaverisk