menu dblex
2ge
5bestå
rycka
6betala
skänka
7erbjuda
uppvisa
utspisa
8spendera
traktera
undfägna