menu dblex
4chef
kula
mall
värd
5hylsa
skott
6modell
refill
7gynnare
8husbonde
patroner
schablon
9behållare
godsherre
godsägare
projektil
storbonde
10bruksägare
11brukspatron
filmkassett
förpackning
lantjunkare
skyddsherre
12arbetsgivare
possessionat
skyddshelgon
skyddspatron