menu dblex
4jour
vakt
5skydd
6eskort
förvar
7tillsyn
uppsikt
9postering
10vakttjänst
11handhavande
övervakning
12vakthållning
vaktpersonal
överinseende