menu dblex
4mixa
para
röra
älta
5korsa
mänga
skaka
späda
vispa
6förena
legera
melera
mixtra
omröra
7bemänga
blandas
utspäda
8beskicka
förbinda
förskära
försätta
förväxla
inarbeta
kroasera
tillreda
9förblanda
hopblanda
kombinera
tillsätta
uppblanda
10amalgamera
11kontaminera
12sammanblanda
sammansmälta