menu dblex
3bra
4rätt
5långt
6mycket
8betydlig
särdeles
9högeligen